Synliggör nyttan med ägarråden!

Interpellation LTV140084

Datum

2014-01-21

Författare

Hans Strandlund (M)

Nyckelord

ägarråd, nämnd

Interpellanten Hans Strandlund (M) frågar ansvarigt landstingsråd:

  • Hur avser landstingsrådet arbeta för att synliggöra nyttan av ägarråden?

       -  Landstingsfullmäktige beslutade 2014-02-19 §§ 15 b) och 16 b)

                                *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av