Mobil verksamhet för enklare vård och förebyggande hälsokontroller.

Motion LTV 140028

Datum

2014-01-08

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

hälsokontroller, mobil verksamhet

Motionären Malin Gabrielsson (KD) föreslår landstingsfullmäktige:

  • att utreda möjligheter kring mobil verksamhet för enklare vård och förebyggande hälsokontroller.

Landstingsfullmäktige beslutade den 24 september 2014 § 96

  • att avslå motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av