Hot och våld mot förtroendevalda.

Interpellation LTV 131217

Datum

2013-12-17

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

förtroendevalda, hot, våld

Interpellanten Maria Dellham (M) frågar:

  • Hur avser ansvarigt landstingsråd arbeta för att förbättra Landstinget Västmanlands rutiner avseende hot och våld mot förtroendevalda?

       -  Landstingsfullmäktige beslutade 2014-02-19 §§ 15 a) och 16 a)

                                *  att anse interpellationen besvarad

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av