Förbättrad vård vid ätstörningsproblematik.

Motion LTV 110594

Datum

2011-06-21

Författare

Pia Edstam (M)

Nyckelord

anorexi, bulimi, Ätstörningsenheten

Motionären Pia Edstam (M) föreslår:

  • att ätstörningsenheten får tillgång till egna dygnetruntplatser

  • att en utredning tillsätts med syfte att undersöka möjligheten till att införskaffa så kallade dygnetruntlägenheter

  • att en utredning tillsätts med syfte att undersöka möjliga förbättringsområden för patienter med ätstörningsproblematik       

       -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-04-18 § 47

                                 *  att avslå motionen

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av