Tobaksavvänjning för snusare.

Interpellation LTV 110554

Datum

2011-06-09

Författare

Johan Widén (M)

Nyckelord

snusare, tobaksavvänjning

Interpellanten Johan Widén (M) frågar:

  • Vilka åtgärder tänker ni vidta för att minska snusberoendet i länet och förbättra möjligheterna till tobaksavvänjning för snusare och inte enbart för rökare?

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av