Parkeringssituationen vid Västmanlands sjukhus Västerås.

Interpellation LTV 110550

Datum

2011-06-09

Författare

Sten Linder (M)

Nyckelord

parkering, sjukhuset

Interpellanten Johan Widén (M) frågar:

  • Vilka åtgärder tänker ni vidta för att förbättra parkeringssituationen och underlätta för fler att ta cykeln till sin arbetsplats?

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av