Motion om en likabehandlingspolicy

Motion LTV 131069

Datum

2013-11-15

Författare

Sverre Linton (M)

Nyckelord

likabehandlingspolicy, policys

Motionären Sverre Linton (M) föreslår:

  • att Landstinget Västmanland tar fram en likabehandlingspolicy som omfattar alla medborgare och som därmed ersätter de särskilda policys landstinget i dag ansvänder sig av.

Landstingents presidium har den 19 november 2013 beslutat att överlämna motionen för yttrande till landstingsstyrelsen.

Landstingsstyrelsen har behandlat ärendet den 29 oktober 2014 § 287

Landstingsfullmäktige beslutar den 19 november 2014 § 157

  •  att anse motionen besvarad

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av