Vidga Handikappcentrums uppdrag till att även omfatta vuxna!

Motion LTV 131066

Datum

2013-11-13

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

funktionsnedsättning, habilitering, vuxna

Motionären Helena Hagberg (FP) föreslår:

  • att Handikappcentrums uppdrag vidgas så att alla vuxna med livslångt behov av habilitering ges rätt till det stöd de behöver för att leva ett gott, rikt och självständigt liv.

Landstingsfullmäktige beslutade den 24 september 2014 § 99

  • att anse motionen besvarad.

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av