Finansiering av ombyggnation Barnkliniken.

Interpellation LTV 131050

Datum

2013-11-09

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

Barnklinken, ombyggnation

Interpellanten Malin Gabrielsson (KD) frågar:

  • Kommer Västmanlands sjukhus (VS) kunna hantera kostnadsökningen för Barnkliniken inom befintlig budget?

       -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-11-20 §§ 140 g) och 141 h)

                                 *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av