Neuropsykologiska mottagningen.

Interpellation LTV 131051

Datum

2013-11-10

Författare

Agneta Hesselager (M)

Nyckelord

Neuropsykologiska mottagningen, NPM

Interpellanten Agneta Hesselager (M) frågar:

  • Vilka konsekvenser får den planerade omorganiseringen av Neuropsykologiska mottagningen för patienterna och hur bevarar vi patientsäkerheten för de här patientgrupperna?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-11-20 §§ 140 h) och 141 i)

                                *  att anse interpellationen besvarad

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av