Folktandvårdskliniken Adelsö´s flytt till Bäckby.

Interpellation LTV 131045

Datum

2013-11-08

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

Adelsökliniken, Bäckbykliniken

Interpellanten Helena Hagberg (Fp) frågar:

  • Kommer Adelsökliniken att flyttas till Bäckby?

  •  Om ja, när kommer flytten i så fall att ske?       

       -   Landstingsfullmäktige beslutade 2013-11-20 §§ 140 d) och 141 e)

                                  *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av