Kultur ska vara tillgänglig för alla!

Interpellation LTV 131046

Datum

2013-11-08

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

syntolkning, teatern

Interpellanten Helena Hagberg (Fp) frågar:

  • Kommer teaterns hemsida att kompletteras med adekvat information kring syntolkning?

  • Om ja, måste man tillhöra en förening för personer med synnedsättning för att få tillgång till syntolkning?
  • Kan man få syntolkning när man själv önskar eller är det bara när syntolkning arrangeras av en förening?        

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-11-20 §§ 140 e) och 141 f)

                               *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av