Föräldrastödsamtal som förebyggande metod.

Interpellation LTV 131049

Datum

2013-11-08

Författare

Roy Cederbäck (KD)

Nyckelord

föräldrastödsamtal

Interpellanten Roy Cederbäck (KD) frågar:

  • Är det så att föräldrastödssamtalen har förts över från Handikappcentrum till familjeläkarna?

  • Om det är så, vad är orsaken till det? 

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-11-20 §§ 140 f) och 141 g)

                                  *  att anse interpellationen besvarad

          

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av