Bemanningsläget på förlossningen.

Interpellation LTV 131042

Datum

2013-11-07

Författare

Johan Widén (M)

Nyckelord

bemanning, förlossningen

Interpellanten Johan Widén (M) frågar:

  • Hur ser bemanningsläget ut på förlossningen?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-11-20 §§ 140 b) och 141 c)

                                  *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av