Samarbete MDH - Landstinget när det gäller ekonomistudenter?

Interpellation LTV 131043

Datum

2013-11-07

Författare

Mathias Goldkuhl (M)

Nyckelord

ekonomistudenter, MDH, Mälardalens högskola

Interpellanten Mathias Goldkuhl (M) frågar:

  • Har Landstinget Västmanland idag planer på något samarbete med Mälardalens högskola när det gäller ekonomistudenter?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-11-20 §§ 140 c) och 141 d)

                                  *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av