Allt fler drabbas av leversvikt!

Interpellation LTV 131028

Datum

2013-11-04

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

alkoholkonsumtion, leversvikt

Interpellanten Helena Hagberg (FP) frågar:

  • Hur arbetar våra vårdcentraler och andra verksamheter inom landstinget med att informera om risken för leversvikt och andra alkoholrelaterade sjukdomar ur ett folkhälsoperspektiv?

  • Är det er bedömning att det behövs mer information på detta område? Om ja, på vilket sätt avser ansvarigt landstingsråd att fylla igen kunskapshålet?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-11-20 §§ 140 a) och 141 b)

                                 *  att anse interpellationen besvarad

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av