Dags att starta en "Afasikurs" vid Tärna folkhögskola!

Motion LTV 130993

Datum

2013-10-24

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

afasi, rehabilitering, Tärna folkhögskola

Motionären Birgitta Andersson (C) föreslår:

  • att Landstinget Västmanland undersöker möjligheten att starta en kurs för afatiker vid Tärna Folkhögskola.

Landstingsfullmäktige beslutade den 24 september 2014 § 102

  • att avslå motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av