Förbättrad cykelparkering vid Västmanlands sjukhus.

Motion LTV 130994

Datum

2013-10-24

Nyckelord

cykelparkering

Motionärerna Birgitta Andersson (C), Barbro Larsson (C), Magnus Ekblad (C) och Anna-Karin Johansson (C) föreslår:

  • att se över nuvarande cykelparkeringssituation vid huvudentrén till Västmanlands sjukhus Västerås för att skyndsamt förbättra dagens situation.

  • att se över behovet av stöldsäkra cykelparkeringar, utrustade med väderskydd och belysning, vid Landstinget Västmanlands olika verksamheter. 

Landstingsfullmäktige beslutade den 24 september 2014 § 103

  • att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av