Utredning av lokaler för Närsjukhuset Sala.

Motion LTV 100794

Datum

2010-10-06

Författare

Mats Olander (SjvU), Barbro Norström (SjvU), Barbro Overmark Hansson (SjvU), Gunnar Stenås (SjvU)

Nyckelord

närsjukhus, Sala

Motionärerna Barbro Norström (SjvU) m fl föreslår:

  • att landstingsstyrelsen får i uppdrag att med skyndsamhet utreda förutsättningarna för val av alternativ för kommande investeringar i Sala.

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-10-26 § 107

                                 *  att avslå motionen

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av