Uppföljning av motion om mammografins tillgänglighet?

Interpellation LTV 100793

Datum

2010-10-06

Författare

Barbro Norström (SjvU)

Nyckelord

mammografin

Interpellanten Barbro Norström (SjvU) frågar:

  • Finns det någon fastställd tidsplan för undersökningens genomförande? När kan man förvänta sig att frågan återkommer för någon form av ställningstagande?

       -  Landstingsfullmäktige beslutade 2010-10-20 §§ 99 b) och 100 b)

                                  *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av