Uppföljning av motion om solidarisk fördelning av jourkostnader.

Interpellation LTV 100792

Datum

2010-10-06

Författare

Mats Olander (SjvU)

Nyckelord

familjeläkarjourerna, vårdpeng

Interpellanten Mats Olander (SjvU) frågar:

  • Vad har hänt under det gångna året?

  • Finns det någon fastställd tidsplan för utredningens genomförande och när kan man förvänta sig att frågan återkommer för någon form av ställningstagande.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2010-10-20 §§ 99 a) och 100 a)

                                *  att anse interpellationen besvarad

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av