Solidarisk fördelning av jourkostnader.

Motion LTV 100853

Datum

2010-10-20

Författare

Mats Olander (SjvU), Gunnar Stenås (SjvU)

Nyckelord

jourkostnader, vårdpeng

Motionärerna Mats Olander (SjvU) och Gunnar Stenås (SjvU) föreslår:

  • att landstingsfullmäktige beslutar att landstingsstyrelsen får i uppdrag att komplettera utredningens uppdrag så att en konstruktiv behandling av motionens formulerade probelm återupptas och att ett förslag lämnas inom rimlig tid.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-04-20 § 36

                                 *  att anse motionen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av