Verksamhet vid Köpings lasarett och närsjukhus.

Motion LTV 100795

Datum

2010-10-06

Författare

Mats Olander (SjvU), Barbro Norström (SjvU), Barbro Overmark Hansson (SjvU), Gunnar Stenås (SjvU)

Nyckelord

Köpings lasarett, närsjukhus

Motionärerna Barbro Norström m fl (SjvU) föreslår:

  • att landstingsfullmäktige beslutar att landstingsstyrelsen får i uppdrag att komplettera landstingsdirektörens uppdrag att föreslå utbudet i Köping med krav på att den fortsatta rollen som akutsjukhus garanteras.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-10-26 § 108

                                *  att anse motionen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av