Sömnapnémottagning.

Motion LTV 120680

Datum

2012-07-02

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

andningsuppehåll, sömnapné

Motionären Maria Dellham (M) föreslår:

  • att Landstinget Västmanland utreder möjligheten att inrätta en sömnapnémottagning.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade  2013-06-18 § 78

                                *  att bifalla motionen.

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av