Satsning på hälsoarbeten vid närsjukhusen.

Motion LTV 100797

Datum

2010-10-06

Författare

Mats Olander (SjvU), Barbro Norström (SjvU), Barbro Overmark Hansson (SjvU), Gunnar Stenås (SjvU)

Nyckelord

hälsoarbete, hälsocenter

Motionärerna Barbro Norström m fl (SjvU) föreslår:

  • att landstingsfullmäktige beslutar att landstingsstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett hälsocenter av typ Fagersta vid minst varje närsjukhus.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-02-22 § 13

                                 *  att anse motionen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av