Lokalisering av framtida träningsbassäng vid Bergslagssjukhuset.

Motion LTV 100796

Datum

2010-10-06

Författare

Mats Olander (SjvU), Barbro Norström (SjvU), Barbro Overmark Hansson (SjvU), Gunnar Stenås (SjvU)

Nyckelord

Bergslagssjukhuset, träningsbassäng

Motionärerna Barbro Norström m fl (SjvU) föreslår:

  • att landstingsfullmäktige beslutar att uppdra åt landstingsstyrelsen att verkställa en revidering av gällande generalplan vad avser en framtida träningsbassängs lokalisering vid Bergslagssjukhuset.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-09-21 § 88

                               *  att anse motionen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av