Landstingets brist på medicinska sekreterare.

Interpellation LTV 130946

Datum

2013-10-11

Författare

Ida Lindh (L)

Nyckelord

medicinska sekreterare

Interpellanten Ida Lindh (Fp) frågar:

Eftersom administrationsbördan hos läkarna ökar kraftigt, samtidigt som det råder brist på medicinska sekreterare, är det viktigt att Landstinget har en långsiktig strategi för att säkerställa både behovet av minskad administration bland läkarna samt öka möjligheterna att anställa kompletterande medicinska sekreterare nu och på sikt.

  • Hur ser ansvarigt landstingsråd på de utmaningar som beskrivits ovan och hur arbetar Landstinget för att minska den administrativa bördan för läkarna?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-10-23 § 13 f) och 14 k)

                                 *  att anse interpellationen besvarad 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av