Vem har tillgång till Landstingets information? (fortsättning på tidigare inlämnad interpellation).

Interpellation LTV 130945

Datum

2013-10-11

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

mailsystem, molntjänster, PUL

Interpellanten Malin Gabrielsson (KD) frågar:

  • Vem är personuppgiftsansvarig i Landstinget Västmanland?

  • Var det ett politiskt beslut att införa ett mailsystem baserat på en molntjänst, om ja när togs beslutet?

  • Hur har personalen utbildats/informerats om det molnbaserade mailsystemet?

       -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-10-23 §§ 118 i) och 119 e)

                                  *  att anse interpellationenen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av