Handledning vid introduktion av sjuksköterskor.

Interpellation LTV 130944

Datum

2013-10-11

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

handledning, nyexaminerade sjuksköterskor

Interpellanten Maria Dellham (M) frågar:

  • Vilka landstingsgemensamma rutiner finns för ansvar för introduktion av nyexaminerade sjuksköterskor? 

  • Vilket stöd erbjuds handledarna ute på klinikerna och har det gjorts någon utvärdering av dessa stödinsatser?

  • Finns det några ambitioner att förbättra rutinerna för stödet till handledare som ansvarar för introduktion av nyexaminerade sjuksköterskor?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-10-23 §§ 118 h) och 119 m)

                                  *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av