Anlita hackers i Landstinget Västmanland!

Interpellation LTV 130941

Datum

2013-10-11

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

e-hälsotjänster, hackers

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar:

  • Är det av intresse för Landstinget Västmanland att, i samarbete med andra aktörer, anordna ett liknande event (East Sweden Hack i Linköping den 14-15 september i år) för att därigenom hitta nya lösningar för e-hälsotjänster?

  • Hur kan vi som Landsting tillgodogöra oss resultatet av East Sweden Hack och de applikationer som utvecklades där?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-10-23 §§ 118 g) och 119 l)

                                  *  att anse interpellationen besvarad

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av