Nattpersonalens möjligheter att delta i utbildningar.

Interpellation LTV 130937

Datum

2013-10-10

Författare

Tomas Högström (M)

Nyckelord

nattpersonal, utbildning

Interpellanten Tomas Högström (M) frågar:

  • Avser ansvarigt landstingsråd att säkerställa nattpersonalens möjligheter att delta i utbildningar anpassade efter deras arbetscheman?

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-10-23 § 13 e) och 14 j)

                                *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av