Låt Kompetenscentrum för hälsa ta fram program om rökavvänjning!

Motion LTV 130933

Datum

2013-10-09

Författare

Helena Hagberg (L), Göran Nilsson (L)

Nyckelord

rökavvänjning

Motionärerna Göran Nilsson (FP) och Helena Hagberg (FP) föreslår:

  • att landstingets Kompetenscentrum för hälsa får i uppgift att ta fram ett program med syfte att rökande 40-åriga västmanlänningar informeras om rökningens skadeverkningar och erbjuds stöd med rökavvänjning.

Landstingsfullmäktige beslutade den 24 september 2014 § 95

  • att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av