Förtydligandet av "icke-vinstdrivande vårdföretag".

Interpellation LTV 130935

Datum

2013-10-09

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

primärvårdsakut, upphandling

Interpellanten Helena Hagberg (FP) frågar:

  • Vad kommer förtydligandet av innebörden av "icke-vinstdrivande vårdföretag" i praktiken att innebära för de privata vårdföretagen?

  • Kommer det att innebära att alla intressenter får lämna anbud eller är det bara en mildare formulering som i slutändan innebär att aktörer utan vinstintresse förfördelas?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-10-23 § 13 d) och 14 i)

                             *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av