HBT-certifiering av länets ungdomsmottagningar.

Interpellation LTV 130934

Datum

2013-10-09

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

HBT-certifiering, ungdomsmottagning

Interpellanten Helena Hagberg (FP) frågar:

  • Vilka av länets ungdomsmottagningar står näst på tur att bli HBT-certifierade och finns det i dagsläget planer på att under planperioden certifiera några andra verksamheter?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-10-23 § 13 c) och 14 h)

                               *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av