Klimatkompensation för tjänsteresor inom Landstinget Västmanland.

Motion LTV 120093

Datum

2012-01-31

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

klimatkompensation, tjänsteresa

Motionären Malin Gabrielsson (KD) föreslår:

  • att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att initiera en utredning kring införande av så kallad klimatkompensation för tjänsteresor inom Landstinget Västmanland.

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-06-18 § 75

                               *  att anse motionen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av