Hur mycket vård får de patienter som vårdas på Rättspsyk i Sala?

Interpellation LTV 130929

Datum

2013-10-09

Författare

Barbro Larsson (C)

Nyckelord

Rättspsyk Sala, vårdaktiviteter

Interpellanten Barbro Larsson (C) frågar:

  • Hur mycket vård ger vi till patienterna på Rättspsyk i Sala?

  •  Är det någon struktur på det dagliga livet inom avdelningarna?

  • Rustar vi dessa människor till ett liv utanför enheten eller är det förvaring?                   

  • Hur mycket kostar en patient i snitt på vår enhet? 

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-10-23 § 13 b) och 14 g)

                                *  att anse interpellationen besvarad

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av