LED är i tiden - modernisera belysningen.

Motion LTV 130924

Datum

2013-10-07

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

belysning, lampor, LED, lysrör

Motionären Birgitta Andersson (C) föreslår:

  • att vid all om- och nybyggnation använda belysningslösningar som är energieffektiva och kvicksilverfria.

  • att 2018 ha ersätt samtliga befintliga lysrör med energi- och miljöbesparande LED-teknik.

 

Landstingsfullmäktige beslutade den 24 september 2014

  • att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av