Interpellation angående hyrläkare.

Interpellation LTV 130891

Datum

2013-09-30

Författare

Agneta Hesselager (M)

Nyckelord

hyrläkarsituationen

Interpellanten Agneta Hesselager (M) frågar ansvarigt landstingsråd:

  • Vilka är era förslag och lösningar för att lösa hyrläkarsituationen i Västmanland?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2010-10-23 § 13 a) och 14 f)

                                 *  att anse interpellationen besvarad

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av