Motion om ett Hälsolyft för alla anställda.

Motion LTV 130890

Datum

2013-09-30

Författare

Andreas Weiborn (M)

Nyckelord

Hälsolyftet, timanställda


 

Motionären Andreas Weiborn (M) föreslår:

  • att utreda möjligheten till att även erbjuda timanställda kostnadsfri träning genom Hälsolyften.

Landstingsfullmäktige beslutade den 24 september 2014 § 101

  • att bifalla motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av