Anställ en hälsoekonom!

Motion LTV 101037

Datum

2010-12-15

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

hälsoekonom

Motionären Malin Gabrielsson (KD) föreslår:

  • att ge Landstingsstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för tillsättandet av en hälsoekonom inom Landstinget Västmanland.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-10-26 § 109

                               *  att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av