Ekonomisk medicinsk revision av psykiatrins specialistområden.

Motion LTV 100854

Datum

2010-10-20

Författare

Roy Cederbäck (KD), Ingvar Nordén (KD), Anna-Lena Henriksson (KD)

Nyckelord

psykiatrin, revision, specialistområden

Motionärerna Ingvar Nordén (KD), Roy Cederbäck (KD) och Anna-Lena Henriksson (KD) föreslår:

  • att ge Landstingsstyrelsen i uppdrag att genomföra en medicinsk-ekonomisk revision av den psykiatriska vården i Västmanland.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-02-22 § 14

                                *  att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av