Starta arbetet för en jämlik vård!

Motion LTV 100360

Datum

2010-04-26

Författare

Dan Karlsson (V), Catrin Strömvall (S)

Nyckelord

jämlikhet, vård

Motionärerna Dan Karlsson (V) och Catrin Strömvall (S) föreslår att landstingsfullmäktige i Västmanland beslutar att uppdra till landstingsstyrelsen:

  • att inleda ett arbete med att belysa de villkor under vilka vården ges till människor från olika sociala miljöer.

  • att verka för att villkoren för vård belyses även mellan landstingen i exempelvis öppna jämförelse

  • att indikationer som belyser vårdens villkor och jämlikhet i vården utarbetas med hög prioritet.

      -   Landstingsfullmäktige beslutade 2011-04-20 § 34

                                *  att bifalla motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av