Inför hälsokontroller för 40-åringar!

Motion LTV 100300

Datum

2010-04-08

Nyckelord

hälsokontroller

Motionärerna Görel Malinaric Korkman (S) och Barbro Östling (S) föreslår:

  • att Landstinget Västmanland inför hälsokontroller för alla 40-åringar.

Regionfullmäktige beslutade 2020-09-15 § 95 att:
Motionen avskrivs.
 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av