Motion angående miljökompensering.

Motion LTV 120873

Datum

2012-09-12

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

miljökompensering, växthusgaser

Motionären Birgitta Andersson (C) föreslår:

  • att Landstinget Västmanland undersöker hur landstinget på bästa sätt kan klimatkompensera den påverkan som landstinget har på vår gemensamma miljö.

        -   Landstingsfullmäktige beslutar 2013-06-18 § 74

                                      *   att anse motionen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av