IT och elektronik för ett friskare Västmanland.

Motion LTV 100275

Datum

2010-03-29

Författare

Glenn Andersson (S), Samuel Stengård (S), Stig-Erik Westmark (S)

Nyckelord

inventering, IT-tjänster

Motionärerna Glenn Andersson (S), Samuel Stengård (S) och Stig-Erik Westmark (S) föreslår:

  • att landstingsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning som inventerar de möjligheter som finns till elektronisk utveckling och användning i Landstinget Västmanland samt presenterar ett samlat förslag till detta.

      - Landstingsfullmäktige beslutade 2011-04-20 § 23

                               *  att avskriva motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av