Inrätta ett sprututbytesprogram!

Motion LTV 100260

Datum

2010-03-25

Författare

Dan Karlsson (V), Juha Rundgren (V)

Nyckelord

sprututbytesprogram

Motionärerna Dan Karlsson (V) och Juha Rundgren (V) föreslår

  • att Landstinget Västmanland inleder en utredning för att utveckla sprututbytesprogram        

  • att Landstinget Västmanland tar kontakt med länets kommuner för att initiera ett sådant samarbete omkring detta program som lagen föreskriver.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-04-20 § 33

                                *  att anse motionen besvarad.
 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av