Förvaltningsområdet för finska språket.

Interpellation LTV 100802

Datum

2010-10-08

Författare

Juha Rundgren (V)

Nyckelord

finska språket, förvaltningsområde

Interpellanten Juha Rundgren (V) frågar:

  • Vilka åtgärder Landstinget Västmanland vidtagit i syfte att skapa ett förvaltningsområde för finska språket inom verksamheter som Landstinget bedriver i nämnda kommuner och i övriga länder?

  • Om Landstinget sökt eller fått stadsbidrag om 250 000 kr för merkostnader?


      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2010-10-20 §§ 99 e) och 100 e)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

       

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av