Finns inte Landstinget Västmanland kvar i Västmanlandsmusiken?

Interpellation LTV 100801

Datum

2010-10-07

Författare

Elisabeth Löf (S)

Nyckelord

Västmanlandsmusiken

Interpellanten Elisabet Löf (S) frågar:

  • Hur kommer det sig att den ena ägaren finns nämnt, men inte den andra, i Västmanlandsmusikens program?
  • Hur jobbar man med jämställdhetsfrågor i styrelsen för Västmanlandsmusiken? 

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2010-10-20 §§ 99 d) och 100 d)

                                 *  att anse interpellationen besvarad. 

      

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av