Projektet Landstinget Västmanland.

Interpellation LTV 100800

Datum

2010-10-07

Författare

Elisabeth Löf (S)

Nyckelord

Lean, projekt, utvecklingsarbete

Interpellanten Elisabet Löf (S) frågar:

  • När får vi i landstingsfullmäktige och medborgarna se resultat av alla dessa projekt?
  • Hur stor är kostnaden fram till idag för konsulterna som finns inom nämnda projekt?

  • Vad kostar produktionsbortfallet (ökade köer) Landstinget med anledning av alla möten?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2010-10-20 §§ 99 c) och 100 c)

                               *   att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av