Rutiner för att uppmärksamma äldres akutvårdsbesök.

Interpellation LTV 100514

Datum

2010-06-10

Författare

Juha Rundgren (V)

Nyckelord

akutvård, hemmaboende åldringar

Interpellanten Juha Rundgren (V) frågar med anledning av att många hemmaboende åldringar som inte åtnjuter insatser från Kommunen men som behöver besöka akutvården ganska ofta:

  • Har akutvården eller patientens vårdcentral upparbetade rutiner för att uppmärksamma Kommunen om hemmaboende åldringars upprepade besök i akutvården?

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2010-06-22

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av